kor2024-05-291
FoodMonitor JO-anmäler Länsstyrelsen Skåne
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så medverkade Länsstyrelsen Skåne i maj förra året till att transportera högdräktiga kor och kor som var utmärglade till slakteriet HKScan Sweden AB:s anläggning i Linköping. Eftersom någon åtalsanmälan inte tycks ha gjorts så har jag idag JO-anmält Länsstyrelsen Skåne.
Läs min anmälan här:
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL, ansvarig utgivare
Bilden till höger: ett av de aktuella kalvfostren. Foto: Livsmedelsverket.