Livsmedelsverket pekade ut fel djurhållare i två anmälningar till Länsstyrelsen Halland
I dagarna slarvade Livsmedelsverket i samband med att man gjorde två anmälningar till Länsstyrelsen Halland om avvikelser som gällde suggor som levererats till slakteriet AB Ginsten Slakteri i Harplinge. Livsmedelsverket pekade ut fel djurhållare. Livsmedelsverket medger att det skett en förväxling och har gjort en rättelse. Men på länsstyrelsen är man inte nöjda med det.

Lamm med klövar i dåligt skick på HKScan i Linköping
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping 10 lamm från samma leverantör som hade klövar i dåligt skick. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Livsmedelsverket förelägger Protos AB att senast den 15 augusti sluta med slaktsnusk

Handels: Randstad bryter mot arbetstidslagen och arbetstidsförordningen på ICA Långeberga
I dagarna har fackförbundet Handels begärt att Arbetsmiljöverket agerar mot bemanningsbolaget Randstad ...

Fler anmälningar mot skandalbolaget Svenska Vattenlaboratorium AB
Som FoodMonitor berättat om tidigare så tycks skandalbolaget Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå ha som affärsidé att ta in pengar för vattenanalyser via sin sajt vattenlab.se men sedan inte leverera. Den senaste tiden har ännu fler konsumenter vänt sig till Konsumentverket med anmälningar.

Haltande sugga på KLS Ugglarps
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby en sugga som hade haltade. Det visade sig att djuret hade förväxta klövar och att sulan på en klöv hade lossnat och att det hade gått hål på en annan klöv. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden och om transportören.

IKEA:s induktionshäll slutade inte att pipa
En konsument säger sig ha köpt en induktionshäll på IKEA som inte ville sluta pipa och som slutade att fungera. Enligt konsumenten har bolaget inte möjliggjort en skriftlig reklamation av varan. Det framgår av en anmälan konsumenten i dagarna gjort till Konsumentverket.

Slaktsvin med benfraktur levererat till KLS Ugglarps
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en benfraktur. OV har inte kunnat fastställa var djuret skadat sig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och den aktuella grisbonden.

Coop93
Så tvättas kundkorgar på Coop Värmland
KOMMENTAREN Trodde du att kundkorgar i dagligvaruhandeln tvättas på ett högteknologiskt och hygieniskt sätt? Det kan säkert vara så i vissa fall. Men på Coop Värmland är processen bokstavligt talat mer jordnära.

Ännu en hungergrop på Protos AB
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby åter ett nötkreatur som hade en tydligt framträdande hungergrop. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Slaktsvin med ögonskada och "cherry-eye" påträffat på KLS Ugglarps
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade ett skadat öga och uppvisade ett så kallat "cherry-eye". Det framgår av en anmälan som OV skickat till Länsstyrelsen Västra Götaland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden. VARNING FÖR STARK BILD!

pDSC_0055
Pågen: den svenska spannmålsskörden ser lovande ut
Brödbolaget Pågen meddelar att deras kvarn, Lilla Harrie Valskvarn, nu tagit emot de första spannmålsleveranserna från skånska odlare. De första skördarna tyder enligt bolaget på ett positivt utfall för den svenska spannmålsskörden i år.

Gris skadad under avlastning på KLS Ugglarps Kalmar
I dagarna skadades en gris när den lastades av på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till Länsstyrelsen Kalmar.

Kronfågels ”utvecklingsprogram” är hittills ett fiasko
ANALYS Efter alla skandaler förra året lanserade kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla en genomlysning av sin organisation som resulterade i ett ”utvecklingsprogram” för det innevarande året som omfattar tio åtgärdspunkter som handlar om djuromsorg, hållbarhet och hälsa. FoodMonitor bevakar löpande vad som händer i det bolaget och kan konstatera att ”utvecklingsprogrammet” så här långt är ett fiasko.

Gris med stort bråck och blödande sår

Slaktsvin med massiv utbuktning på halsen påträffat på Protos
I mitten av förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett slaktsvin som hade en massiv böld på halsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden och transportören.

pDSC_0055
Pågen: oklart hur tryggad energiförsörjningen blir under hösten
Som FoodMonitor berättat om tidigare så gör de ökande elpriserna att situationen blir allt sämre för landets bagerier. Brödbolaget Pågen ser en oviss höst an. Men man välkomnar samtidigt att Sverige har en prioritetsplan. Foto: FoodMonitor.

Veterinärbolag har skapat oligopol som kan trissa upp priser – menar konsument i anmälan
Tre företag kontrollerar nästan hela veterinärmarknaden i Sverige och kan därigenom trissa upp priser. Det menar en konsument som i dagarna gjort en anmälan till Konsumentverket.

kyckling87
Kronfågel uppfyller inte lagstiftningens krav inom temperatur för hjärta, lever och mage från fjäderfä – påstår Livsmedelsverket

k23
Nya fall med ostuckna slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
”Vid upprepade tillfällen har officiell veterinär upptäckt ostuckna och därmed icke avblodade fåglar på slakteriet”. Så skriver Livsmedelsverket denna månad i en kontrollrapport som gäller skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Vid en händelse upptäcktes en ostucken fågel i "Rensen" på slakteriet.

k23
Gumborosjuka slaktkycklingar levererade till Kronfågel
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det denna månad levererats slaktkycklingar med höga fotpoäng till skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Nu finns det en uppgift från Länsstyrelsen Södermanland som gör gällande att det handlar om Gumborosjuka slaktkycklingar. Mer frätande träck ska därför ha fastnat på kycklingars fötter och utsatt dem för onödigt lidande.

lager21
Kronfågels kycklingkött lagrades oskyddat på Frigoscandia – påstår Livsmedelsverket
I dagarna gjorde Livsmedelsverket en kontroll på ett av lagerbolaget Frigoscandias fryshus och säger sig ha upptäckt att kycklingkött från kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla lagrats oskyddat. Det utgör en risk för konsumenter.

Lamm med rektalprolaps påträffat på Burträsk Slakteri
Nyligen upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Burträsk Slakteri AB i Burträsk ett lamm som led av rektalprolaps. Enligt OV kan djuret ha utsatts för onödigt lidande och borde inte ha transporterats till slakt. Uppgifter om leverantören har sekretessbelagts av Livsmedelsverket. VARNING FÖR STARK BILD!

Abdos21
Förbud hotar växthuset på Abdos Multifood i Arlöv
Livsmedelsföretaget Abdos Multifood AB i Arlöv utsätter personal för risker genom att låta dem hantera salpetersyra utan tillräckligt skydd. Ett andningsskydd som personalen ska använda gick ut för 11 år sedan. Det påstår Arbetsmiljöverket som nu hotar bolaget med förbud och vite. Bilderna: från den aktuella inspektionen. Foto: Arbetsmiljöverket.

Stor oro i bageribranschen över elpriserna
Många bagerier i Sverige pressas nu så hårt av de allt högre elpriserna att de riskerar att slås ut. Enligt branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer AB är det stor oro i branschen. Det enda en del företag kan göra är att skära ner på antalet produkter och på personalen.

ChopChop Foods AB håller inte lokaler i rent och gott skick – påstår Livsmedelsverket – bolaget vidtar åtgärder
Tidigare denna månad säger sig Livsmedelsverket ha konstaterat brister i restaurangkedjan ChopChop Foods AB:s lokaler i Jordbro. Myndigheten kräver att bristerna rättas till senast den första augusti. Bolaget meddelar att man vidtar åtgärder.

Nötkreatur hade stora färska skrapskador efter transport till HKScan i Linköping
Tidigare denna månad påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping ett misstänkt transportskadat nötkreatur som hade stora skrapskador på ryggen. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Skåne. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören.

Skärholmens Cityhandel AB förbjuds att sälja ostar som förvarats fel och ostar som gick ut förra året
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd har denna månad förbjudit Skärholmens Cityhandel AB, vid vite om 10 000 kronor, att släppa ut flera livsmedel på marknaden. Enligt myndigheten ska ost förvarats på ett olämpligt sätt – och i ett fall dessutom gått ut i november förra året.

Rånare hotade skjuta kassörska på Coop
I dagarna togs sig två maskerade personer in i en matbutik i Dalarna som hör till kedjan Coop. Gärningsmännen hotade att skjuta en kassörska.

Sugga med stor böld och färskt sår påträffad på Protos i Visby
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakterier Protos AB i Visby en sugga som utöver en stor böld även tillfogats ett färskt sår. Enligt OV borde djuret inte ha transporterats. Det framgår av en anmälan som OV gjort.

t20