Livsmedelsverket förelägger Protos AB att senast den 15 augusti sluta med slaktsnusk

Handels: Randstad bryter mot arbetstidslagen och arbetstidsförordningen på ICA Långeberga
I dagarna har fackförbundet Handels begärt att Arbetsmiljöverket agerar mot bemanningsbolaget Randstad ...

Fler anmälningar mot skandalbolaget Svenska Vattenlaboratorium AB
Som FoodMonitor berättat om tidigare så tycks skandalbolaget Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå ha som affärsidé att ta in pengar för vattenanalyser via sin sajt vattenlab.se men sedan inte leverera. Den senaste tiden har ännu fler konsumenter vänt sig till Konsumentverket med anmälningar.

Haltande sugga på KLS Ugglarps
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby en sugga som hade haltade. Det visade sig att djuret hade förväxta klövar och att sulan på en klöv hade lossnat och att det hade gått hål på en annan klöv. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden och om transportören.

IKEA:s induktionshäll slutade inte att pipa
En konsument säger sig ha köpt en induktionshäll på IKEA som inte ville sluta pipa och som slutade att fungera. Enligt konsumenten har bolaget inte möjliggjort en skriftlig reklamation av varan. Det framgår av en anmälan konsumenten i dagarna gjort till Konsumentverket.

Slaktsvin med benfraktur levererat till KLS Ugglarps
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en benfraktur. OV har inte kunnat fastställa var djuret skadat sig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och den aktuella grisbonden.

Coop93
Så tvättas kundkorgar på Coop Värmland
KOMMENTAREN Trodde du att kundkorgar i dagligvaruhandeln tvättas på ett högteknologiskt och hygieniskt sätt? Det kan säkert vara så i vissa fall. Men på Coop Värmland är processen bokstavligt talat mer jordnära.

Ännu en hungergrop på Protos AB
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby åter ett nötkreatur som hade en tydligt framträdande hungergrop. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Slaktsvin med ögonskada och "cherry-eye" påträffat på KLS Ugglarps
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade ett skadat öga och uppvisade ett så kallat "cherry-eye". Det framgår av en anmälan som OV skickat till Länsstyrelsen Västra Götaland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden. VARNING FÖR STARK BILD!

pDSC_0055
Pågen: den svenska spannmålsskörden ser lovande ut
Brödbolaget Pågen meddelar att deras kvarn, Lilla Harrie Valskvarn, nu tagit emot de första spannmålsleveranserna från skånska odlare. De första skördarna tyder enligt bolaget på ett positivt utfall för den svenska spannmålsskörden i år.

Gris skadad under avlastning på KLS Ugglarps Kalmar
I dagarna skadades en gris när den lastades av på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till Länsstyrelsen Kalmar.

Kronfågels ”utvecklingsprogram” är hittills ett fiasko
ANALYS Efter alla skandaler förra året lanserade kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla en genomlysning av sin organisation som resulterade i ett ”utvecklingsprogram” för det innevarande året som omfattar tio åtgärdspunkter som handlar om djuromsorg, hållbarhet och hälsa. FoodMonitor bevakar löpande vad som händer i det bolaget och kan konstatera att ”utvecklingsprogrammet” så här långt är ett fiasko.

Gris med stort bråck och blödande sår

Slaktsvin med massiv utbuktning på halsen påträffat på Protos
I mitten av förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett slaktsvin som hade en massiv böld på halsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden och transportören.

pDSC_0055
Pågen: oklart hur tryggad energiförsörjningen blir under hösten
Som FoodMonitor berättat om tidigare så gör de ökande elpriserna att situationen blir allt sämre för landets bagerier. Brödbolaget Pågen ser en oviss höst an. Men man välkomnar samtidigt att Sverige har en prioritetsplan. Foto: FoodMonitor.

Veterinärbolag har skapat oligopol som kan trissa upp priser – menar konsument i anmälan
Tre företag kontrollerar nästan hela veterinärmarknaden i Sverige och kan därigenom trissa upp priser. Det menar en konsument som i dagarna gjort en anmälan till Konsumentverket.

kyckling87
Kronfågel uppfyller inte lagstiftningens krav inom temperatur för hjärta, lever och mage från fjäderfä – påstår Livsmedelsverket

k23
Nya fall med ostuckna slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
”Vid upprepade tillfällen har officiell veterinär upptäckt ostuckna och därmed icke avblodade fåglar på slakteriet”. Så skriver Livsmedelsverket denna månad i en kontrollrapport som gäller skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Vid en händelse upptäcktes en ostucken fågel i "Rensen" på slakteriet.

k23
Gumborosjuka slaktkycklingar levererade till Kronfågel
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det denna månad levererats slaktkycklingar med höga fotpoäng till skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Nu finns det en uppgift från Länsstyrelsen Södermanland som gör gällande att det handlar om Gumborosjuka slaktkycklingar. Mer frätande träck ska därför ha fastnat på kycklingars fötter och utsatt dem för onödigt lidande.

t20