Livsmedelsverket nekar utlämnande av videoklipp – antas vara till skada för de företag som berörs
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så lämnade Livsmedelsverket ut videoklipp utan ljud som var tagna på slakterier. FoodMonitor har överklagat det beslutet. Vi har efter det begärt att få ut fler videoklipp. Men nu menar myndigheten att de klippen kan antas vara till skada för de företag som berörs om de lämnas ut, och man nekar därför utlämnande. Några av klippen är cirka fyra år gamla.
”Håkan Frisell har den 11 maj 2020 begärt att få kopior av allmänna handlingar, däribland filmer, ur Livsmedelsverkets ärenden med diarienummer 833/2016-K, 8467/2016-K, 9980/2017-S, och 871/2016-S. Efter en sekretessgranskning av de begärda handlingarna har Livsmedelsverket meddelat Håkan Frisell att handlingarna inte kan lämnas ut i dess helhet och att filmerna inte kan lämnas ut. Håkan Frisell har den 13 maj 2020 begärt att få ett överklagbart beslut vad avser filmerna. … De aktuella ärendena rör tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd. Livsmedelsverket bedömer att uppgifter i de filmer som har begärts ut avser affärs- och driftsförhållanden och att uppgifterna kan antas vara till skada för de företag som berörs om de lämnas ut”, skriver Livsmedelsverket i ett överklagningsbart beslut.
Även i andra tidigare fall denna månad hävdar myndigheten samma skäl att neka utlämnande:
”FoodMonitor har den 6 maj 2020 begärt kopior av allmänna handlingar, däribland filmklipp, ur Livsmedelsverkets ärenden med dnr 2016/00784 och 3424/2018-K. Efter en sekretessgranskning av de begärda handlingarna har Livsmedelsverket meddelat FoodMonitor att handlingarna inte lämnas ut i sin helhet. Filmerna i de två ärendena lämnas inte ut.”
”FoodMonitor har den 7 maj 2020 begärt kopior av allmänna handlingar, däribland filmklipp, ur Livsmedelsverkets ärenden med dnr 5286/2017-K, 6069/2017-K, och 8057/2016-K. Efter en sekretessgranskning av de begärda handlingarna har Livsmedelsverket meddelat FoodMonitor att handlingarna inte lämnas ut i sin helhet. Filmerna i de tre ärendena lämnas inte ut.”
Enligt gällande lagstiftning tycks kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och länsstyrelsen i dagsläget ha ett mycket stort utrymme att neka utlämnande av handlingar som beskriver avvikelser inom köttproduktionen i Sverige.
I vårt fall nekar Livsmedelsverket att lämna ut bland annat videoklipp som är från år 2016. Man kan undra vad klippen visar som är så skadligt för de inblandade företagen att de inte kan lämnas ut. Man kan också undra hur länge locket ska ligga på? Får vi se klippen om 5, 10, eller kanske 15 år?
Om det är så att det är frågan om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen, är det då inte bra om det är till ekonomisk skada för de ansvariga att det kommer fram i ljuset?
Det är alldeles uppenbart att det behövs en lagändring. Det borde även industrin vara med på. För hur många ”Arlagårdar” tål konsumenterna?
FoodMonitor kommer att överväga att överklaga även de nu aktuella besluten.
Allmänheten har rätt att få veta vad som pågått.
p5HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Nu får du inte längre höra skriken inifrån slakterierna
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket kan inte lämna ut handling om haltande sugga – men lämnar ut videoklipp med ljud
LÄS OCKSÅ: FoodMonitor överklagar Livsmedelsverkets beslut om videoklipp

t20