sIMG_0070
Stora Enso Hylte medger överskridna gränsvärden vid deponi i Borabo
LEDARSTICK Gång på gång bryter skogsbolaget Stora Ensos deponi i Borabo mot gällande gränsvärden. Det framgår av uppgifter som FoodMonitor tagit del av. Stora Enso tycks ha en gräddfil hos länsstyrelsen.
”Jag tänkte bara uppdatera dig om läget med lakvattenreningen på Borabo deponi. Vi har dessvärre fortsatta problem med reningsanläggningen med överskridet gränsvärde vid senaste provtagningen som följd. I provet som togs ut den 15/12 uppmättes kromhalten till 130 mikrogram per liter. Utpumpningen av lakvatten är stoppad och Ragnsells arbetar nu med anläggningen”, skriver en miljöansvarig på Stora Enso Hylte i år till en handläggare på Länsstyrelsen Halland i ett dokument som FoodMonitor tagit del av.
Från och med den första mars år 2020 får utgående lakvatten, från lakvattendammarna 1 och 2 till recipienten Ulva mosse, enligt Stora Enso själva inte överskrida dessa halter:
Koppar – 0.1 milligram per liter
Krom – 0.1 milligram per liter
Arsenik – 0.1 milligram per liter
Ammoniumkväve – 10 milligram per liter
pH – ska ligga inom intervallet 6-9
Men enligt resultat som Stora Enso Hylte redovisat för Länsstyrelsen Halland så bryter bolaget regelbundet mot dessa gränsvärden:
Krom – gränsvärdet i renat lakvatten från damm 2 överskreds fem gånger under år 2020 och en gång under år 2021.
Uppmätt pH i lakvatten – gränsvärdet överskreds de fyra gånger som Stora Enso själva mätt i damm 2 under perioden från och med år 2020 till och med år 2021. Tre gånger låg pH på mellan cirka 11 och strax under 12. Vi ett tillfälle låg pH på strax över 12.
(Ammoniumkväve – halten har legat över nu gällande gränsvärde fyra gånger i lakvatten från damm 1 under perioden från och med år 2010 till och med år 2021 i lakvatten från damm 1. Senaste gången var år 2018. Det är oklart om detta innebär överträdelser av värden i då gällande miljödom).
Inte nog med det. Även i grundvatten nära deponin har skyhögt pH uppmätts.
Uppmätt pH i grundvatten – gränsvärdet överskreds två gånger under år 2020 i samband med de enda två måtningar Stora Enso gjorde i mars och september det året. Vid dessa två tillfällen var pH strax över 12.  Vid de sex andra tillfällen som Stora Enso mätt under perioden från och med år 2017 till och med år 2019 låg pH på runt 11.
Trots de upprepade överträdelserna tycks länsstyrelsen inte vidta några kraftfulla åtgärder mot bolaget.
Att bolaget, som det verkar, mätt pH i grundvatten på upp till över 12 är uppseendeväckande. Det kan ha orsakat rejäla skador på miljön. Och hur länge låg pH så högt. Kan det ha varit så i flera år?
Man kan fråga sig om det finns andra miljögifter som inte fångats upp av Stora Ensos egna analyser. Man kan också fråga sig om bolaget varit intresserade av att hitta fel i sin egen verksamhet. Att länsstyrelsen inte gör egna analyser vid deponin är under all kritik.
Det tycks som att Stora Enso har en egen gräddfill hos Länsstyrelsen Halland. Och inte bara där. Vi har sett samma typ av misstänkt underlåtelse att utöva kontroll av bolaget på Länsstyrelsen Dalarna och på Länsstyrelsen Värmland.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Är du anställd på Stora Enso och funderar på att anonymt kontakta media? – Då bör du tänka på det här
LÄS MER: Stora Enso Hylte medger att cirka 5.7 kilo PCB finns i fogar vid fönster och dörrar i laboratoriebyggnad – har inte påbörjat sanering trots lång dispens
LÄS MER: Är Länsstyrelsen Dalarna Stora Enso:s knähund?
LÄS MER: Stora Enso Skoghall maskerar användning av farliga kemikalier vid produktion av kartongprodukter till livsmedelsindustrin
LÄS MER: Operatör nära att klämmas på Stora Enso Skoghall
LÄS MER: Anmälan: arbetare skadad på Stora Enso Skoghall
LÄS MER: Stora Enso har hamnat i en svår sits med H&M och den kinesiska staten
LÄS MER: Drog Stora Enso AB en domstol vid näsan för att få släppa ut mer fosfor?
LÄS MER: Utsätter Stora Enso Skoghalls flishögar allmänheten för hälsorisker?
LÄS MER: Brandingenjör överväger att kräva att Stora Enso Skoghall och BillerudKorsnäs i Grums installerar larmtutor
LÄS MER: Ingenjör anmäler allvarligt tillbud på Stora Enso Skoghall
LÄS MER: Kemikalieolycka på Stora Enso Skoghall – chaufför fick föras till sjukhus för sanering
/FoodMonitor
Har du uppgifter om oegentligheter på Stora Enso? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
Foto: FoodMonitor.

t20