Kronfågel vill inte ens vänta en minut för att förhindra onödigt lidande under slakt
KOMMENTAREN Ett sätt att motverka risken för onödigt lidande vid slakt av kycklingar på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla vore att införa en extra kontroll en minut efter avblodnings/avlivningsmomentet – men det tycks inte Kronfågel ha någon lust med.
Det framgår av dokument som FoodMonitor tagit del av i samband med att Jordbruksverket i dagarna i ett beslut gett Kronfågel nobben på en ansökan om att få undantag från kravet på individuell kontroll för att säkerställa att djur är döda innan ytterligare steg i slaktprocessen får utföras. Kronfågel har överklagat.
Det är bedrövligt att Kronfågel på detta sätt försöker smita undan sitt ansvar.
Bra av Jordbruksverket som försöker hålla ställningarna.
Samtidigt visar detta med all önskvärd tydlighet att Kronfågel varken tidigare klarat eller tror sig kunna klara av krav i gällande svensk djurskyddslagstiftning så som bolagets anläggning i Valla är beskaffad.
Kronfågel hävdar enligt Jordbruksverket att bolaget under det första halvåret 2023 endast haft en ostucken kyckling av 20 miljoner individer – alltså ett djur som inte avblodats och kan riskera att vakna upp senare i slaktprocessen. Men FoodMonitor har kunnat rapportera om att Livsmedelsverket redan i februari diariefört en kontrollrapport som beskriver en upprepad brist i samband med avlivning och avblodning på Kronfågel.
LÄS MER: Upprepad brist på skandalslakteriet Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
Under året har FoodMonitor rapporterat om ett antal brister av den här typen.
LÄS MER: det här är Kronfågel
Inte nog med det. Jordbruksverket skriver att en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som nyligen blev klar ska konstatera att det på Kronfågel Valla förekommer djur som ej är tillräckligt bedövade och att dessa djur har behövt ombedövas.
Kronfågel har i det aktuella överklagandet påstått för Jordbruksverket att ”risken är 0.00002 procent att en kyckling skulle ta sig förbi samtliga kontroller och dessutom vara obedövad innan skållen”. Skållen är ett steg i slaktprocessen efter avblodningen. Ett djur som vaknar upp där riskerar att utsättas för ett kraftigt onödigt lidande.
Samtidigt ska Kronfågel enligt uppgift ha uppgett för SLU att andelen djur som uppvisat tecken på medvetande efter bedövning med koldioxid ligger på 0.01-0.05 procent. Dessa djur tvingades man bedövade om och avlivade manuellt.
Kronfågel uppger också i överklagan att deras nya stickmaskin, som genom avblodning dödar kycklingar, har en effektivitet på 99.7 procent. Det innebär att kanske så många som 150 000 kycklingar inte blir rätt avblodade varje år.
Dessa siffror i kombination med den vanvettiga bandhastighet som Kronfågel Valla använder sig av där officiella assistenter bara har någon sekund på sig att bedöma en kyckling, och att de har att varje år bedöma cirka 50 miljoner kycklingar, visar på att djurskyddsekvationen helt enkelt inte går ihop för bolaget.
En lösning på problemet att upptäcka alla kycklingar som obedövade och levande obemärkt tar sig förbi kontroller skulle enligt Jordbruksverket kunna vara att bygga om och göra det möjligt att kontrollera död efter 60 sekunder efter avblodningsmomentet som också utgör avlivningen.
Men Kronfågel tycks gnälla om detta i överklagan och hävdar att det enligt deras bedömning skulle kräva en investering på cirka 2 miljoner kronor.
Det säger allt om hur Kronfågel ser på problemet – och det inkompetenta förhållningssättet är något deras kunder definitivt bör ta till sig.
Bolaget tycks bara försöka komma undan ansvar – och hoppas nog på att myndigheterna kommer att undvika att ställa krav som verkligen kan göra skillnad för djurskyddet.
Sekretessen när det gäller djurskyddsbrister på Kronfågel är som FoodMonitor rapporterat om i många artiklar är i dagsläget i det närmaste total hos myndigheterna.
Myndigheterna, och då framför allt Livsmedelsverket, tror säkert att det på något sätt är till gagn för livsmedelsindustrin och Sverige att Kronfågel skyddas från insyn från journalister.
Kanske inser de inte hur mycket förtroendekapital man på det sättet förstört och fortsätter att förstöra?
Det finns inget som tyder på att avslöjanden om missförhållanden på Kronfågel kommer att upphöra, snarare tvärtom. Den överdriva sekretessen gör dessa mångdubbelt värre när de till slut når allmänheten.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor behöver din hjälp. Stöd oss genom att prenumerera på FoodMonitor plus.
LÄS MER: Avlivningen och avblodningen på skandalslakteriet Kronfågel fortsätter att haverera – Livsmedelsverket maskerar
LÄS MER: Ny hemlig avvikelse på Kronfågel
LÄS MER: Har avlivning/avblodning på Kronfågel havererat igen?
LÄS MER: Slaktkyckling på Kronfågel avblodades inte
LÄS MER: Upprepad brist på skandalslakteriet Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket