Uppgifter om djurskyddsbrister på KLS Ugglarps i Hörby hemlighålls av Livsmedelsverket
KOMMENTAREN Livsmedelsverket fortsätter som tidigare att sekretessbelägga i stor sett allt som handlar om de brister myndigheten upptäcker på landets slakterier. Det senaste fallet i dagarna handlar om slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby.
Så här ser Livsmedelsverkets maskeringar ut:
KLS2024-03-22
KLS2024-03-22t
Sekretessen försvårar för media att avslöja oegentligheter och utkräva ansvar.
Det gör att konsumenter förhindras att göra informerade val – och riskerar att orsaka att djur lider i onödan i en omfattning som annars kanske hade kunnat förhindras.
Livsmedelsverket och länsstyrelsen åtalsanmäler förvisso ibland även slakterier. Men det leder extremt sällan till dom.
Livsmedelsverket är en havererad myndighet som borde struktureras om.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Livsmedelsverkets sekretessbedömningar är inkonsekventa
LÄS MER: Livsmedelsverket sekretessbelägger akuta skador på 20 kronhjortar som upptäckts på gårdsslakteri
LÄS MER: Upprepad brist på skandalslakteriet Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
LÄS MER: Slaktsvin misstänks ha utsatts för yttre våld – Livsmedelsverket hävdar omfattande sekretess
LÄS MER: Livsmedelsverket sekretessbelägger påstådd avvikelse gällande avlivning och avblodning av slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
LÄS MER: Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Halland sekretessbelägger påstådd brist på Ginsten Slakteri
LÄS MER: Livsmedelsverket sekretessbelägger påstådd brist på Värmdö Gårdsslakteri AB
LÄS MER: Ännu fler kontrollrapporter om brister på Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
LÄS MER: Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts