sIMG_3214
Miniflingor – flingsalt i bordsförpackning
PRODUKTNYTT Företaget Salinity AB i Göteborg meddelar att varumärket Falksalt lanserat produkten Miniflingor som är flingsalt i en bordsförpackning. Det är enligt bolaget det första flingsaltet i en förpackning som är utrustad med en ströare. Foto: FoodMonitor.

OV: höns som levererats till slakt har utsatts för onödigt lidande hos leverantör

gDSC_0027
Haveri på Guldfågeln stoppade slakten
Slakteriet Guldfågeln AB i Mörbylånga har uppgett till Jordbruksverket att man igår hade ett tekniskt haveri som fick slakten att avstanna. Bolaget fick dispens från slakteribestämmelserna av myndigheten. Guldfågeln kommenterar det inträffade. Foto: FoodMonitor.

Jordbruksverket ska följa upp livsmedelsförluster
Jordbruksverket meddelar att Sverige, som ett av de första länderna i världen, ska följa upp livsmedelsförluster på nationell nivå. Man säger sig ha tagit fram metoder för det. Globala förluster innan produkter når butik kan enligt myndigheten vara 14 procent.

Stina23
Ny forskning: bättre för äldre med en stor måltid än många små
Örebro universitet meddelar att det är bättre för äldre personers hälsa att få i sig ett rejält mål mat om dagen än många mellanmål. Det resultatet redovisar forskaren Stina Engelheart i sin doktorsavhandling. Forskaren ger också konkreta tips om mat till pensionärer. Bilden: Stina Engelheart. Foto: Jesper Mattsson/Örebro universitet.

Fiskbranschens Riksförbund och RISE: odlad lax innehåller mycket vitamin D, selen, och omega-3
Branschorgaisationen Fiskbranschens Riksförbund meddelar att en ny rapport som man gett RISE Research Institutes of Sweden i uppdrag att göra visar att odlad lax har ett högt innehåll av vitamin D, selen, och omega-3. Samtidigt säger man att ”halterna av oönskade ämnen är låga”.

Konsument: dåliga rutiner för covid-19 på Burger King i Karlstad

Fågelinfluensa nu även i värphönsbesättning i Mjölby kommun
Jordbruksverket meddelar att det senaste fallet med en smittad värphönsbesättning finns i Mjölby kommun i Östergötlands län. Jordbruksverket uppger också att Livsmedelsverket sagt att det inte finns någon risk för konsumenter att äta kyckling eller ägg.

Konsument anmäler Coop:s presentkort till Konsumentverket

Våg med anmälningar mot skandalbolaget HK Hyresgästkassan och bluffsajten hyresgästkassan.se
”Det gör mig så förbannad när man lurar människor på det här sättet”, skriver en konsument i dagarna i en anmälan mot skandalbolaget Hyresgästkassan AB, eller HK Hyresgästkassan som de också kallar sig. Det handlar som FoodMonitor tidigare berättat om ett ”erbjudande” som bolaget designat att se ut precis som en faktura. Men allt fler konsumenter tycks genomskåda bluffen. Anmälningarna till Konsumentverket har formligen flödat in de senaste dagarna efter skandalbolagets senaste utskick den 25 februari.

Så kan covid-19 spridas på livsmedelsföretag
Covid-19 fortsätter att spridas som en löpeld i landet. Det kan handla om en smittad anställd som arbetat skift på Fazer, ett kök som misstänks ha utsatts för smitta av livsmedelskontrollen på Ängelholms kommun i samband med ett kontrollbesök, en smittad anställd i lunchrummet på ICA och en anställd på Axfood Snabbgross som inte följer rutiner. FoodMonitor har sammanställt ...

Anställd skadad på Omne Bröd AB

livsmedelsverket_byggnad
Livsmedelsverket upplever obehagligheter och inlindande hot om D-vitamin och kolloidalt silver
Den senaste tiden har några av Livsmedelsverkets talespersoner upplevt obehagligheter och inlindande hot vid flera tillfällen när det gäller D-vitamin och kolloidalt silver. Myndigheten säger sig kunna hantera detta men vill få till stånd en debatt om företeelsen. Foto: Livsmedelsverket.

Vissa svenska djurtransportföretag klarar inte av att ställa in våningsplanen rätt
KOMMENTAREN Det är hela tiden ett flöde av djur, ofta nötkreatur, som anländer med skadade ryggar till svenska slakterier. Anledningen är att inkompetenta eller likgiltiga transportföretag ställer in fel avstånd på våningsplanen i transportfordonen.

Fem nötkreatur misstänks ha skadats av för låg takhöjd
Nyligen anlände fem nötkreatur med skadade ryggar och ett nötkreatur med ett skadat horn till ett svenskt slakteri. En officiell veterinär, OV, misstänker att djuren skadat sina ryggar på grund av att takhöjden var för lågt inställd i transportfordonet. Uppgifter om alla inblandade företag, inklusive slakteriet, har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Jönköping.

Misstänkt norovirus i räkor från Estland
Konsumenter har enligt uppgift blivit sjuka efter det att de ätit handskalade räkor i saltlösning från Estland av märket ”Fiskgrossisten i Lysekil”. Det framgår av ett larm som Sverige tidigare denna vecka skickat till EU-kommissionen. Det handlar om konsumenter som drabbats av diarré, magsmärtor och kräkning. Livsmedelsverket, Värnamo kommun och Ale kommun utreder ärendet.

Dom: Inspira AB vann mot Livsmedelsverket i förvaltningsrätten – upphandling måste göras om
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att upphandlingen ska göras om”, skriver ...

k23
Kronfågel skyller spridning av campylobacter på personalen – Arbetsmiljöverket hotar med 500 000 kronor i vite
Senast den 30 april ska slakteriet Kronfågel i Valla ha vidtagit åtgärder gällande campylobacter-smitta. Annars hotar Arbetsmiljöverket med 500 000 kronor i vite. Bolaget skyller, enligt uppgift från myndigheten, på sin personal. Foto: FoodMonitor.

Budbolaget Uber Eats fortsätter att neka vissa konsumenter ersättning
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har ett antal konsumenter uppgett att de blivit nekade ersättning från budbolaget Uber Eats om konsumenterna tidigare riktat ersättningskrav mot bolaget och fått utbetalningar. Nyligen fick en kund mat som denne beskriver som ”oätlig”. Uber Eats nekade ersättning. ”Jag har ett högt antal återbetalningar”, skriver konsumenten att bolaget gett som anledning.

t20