kontroll78
Snusket på Kronfågel: otillfredsställande reaktion på höga E.coli-värden i malet kött
Kronfågel har inte reagerat på otillfredsställande provresultat. Det konstaterar Livsmedelsverket efter i dagarna att ha gjort ett kontrollbesök på skandalslakteriet Kronfågel AB:s anläggning i Harlösa. Det handlar om höga E.coli-värden i malet kött.
”Vid granskning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
LÄS MER OM SNUSKET PÅ KRONFÅGEL:
Fler uppgifter om snusk på Kronfågel – ansamling av köttrester – och risk att livsmedel blandas med animaliska biprodukter
Slarv med desinfektionsutrustning för lådor och containrar för avföring på skandalslakteriet Kronfågel
Borttagen stöveltvätt visar på inkompetens på skandalslakteriet Kronfågel
Slaktsnusk med knivar på Kronfågel
Kronfågels ”utvecklingsprogram” är hittills ett fiasko
Kronfågel uppfyller inte lagstiftningens krav inom temperatur för hjärta, lever och mage från fjäderfä – påstår Livsmedelsverket
Gumborosjuka slaktkycklingar levererade till Kronfågel
Ruttet kött förorenade kycklinghalsar på skandalslakteriet Kronfågel – Livsmedelsverket hotar med månadsvite på 300 000 kronor
Därför kan skandalslakteriet Kronfågel komma att förbjudas att använda maskin för nedkylning av kycklingfötter
Personal på Kronfågel bar inte skäggskydd – påstår Livsmedelsverket
”Nedsmutsade händer förorenar slaktkroppar” på skandalslakteriet Kronfågel
MAX stoppade kycklingnuggets från skandalslakteriet Kronfågel efter fynd av plastbitar
Operatör smittad med campylobakter på skandalslakteriet Kronfågel
Skandalslakteriet Kronfågel föreläggs att åtgärda smuts och slaktsnusk – struntar i att yttra sig
Alltjämt slaktsnusk och brister vid avblodning av slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel
Livsmedelsverket: fortsatt slaktsnusk på Kronfågel – "smutsig lokal, inredning och utrustning
OV: fler ostuckna slaktkycklingar, och mer snusk, på Kronfågel i augusti
Ny uppgift om slaktsnusk på Kronfågel
Övertid i slakten orsakade snusk med köttrester på Kronfågel