Valla21
”Nedsmutsade händer förorenar slaktkroppar” på skandalslakteriet Kronfågel
Skandalslakteriet Kronfågels personal i Valla brister allvarligt i handhygienen. Slaktkroppar förorenas. Det påstår Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL