Skövde Slakteri bestrider Livsmedelsverkets kontrollavgifter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har vd:n för slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde riktat stark kritik mot en höjning av kostnaderna för den kontroll Livsmedelsverket gör av bolaget. I dagarna har slakteriet skickat ett brev till myndigheten där man ”bestrider den kontrollavgift som Livsmedelsverket överväger för anläggningen”. Man hänvisar till gällande lagstiftning inom EU.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20