Även HKScan bestrider Livsmedelsverkets kontrollavgifter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde bestridit kommande kontrollavgifter från Livsmedelsverket. Nu gör slakteriet HKScan samma sak för sin anläggning i Linköping. Även HKScan hävdar att kontrollavgiften strider mot gällande EU-lagstiftning.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20