Livsmedelsverket höjer kontrollavgiften för KLS Ugglarps med 42.7 procent – bolaget bestrider
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20