bDSC 0128
Uppgift: Deltidare på Burger King fick ingen utbildning i att hantera brinnande bilar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20