Ny anmälan mot Svensk Djurassistans AB och ”Trygg Hundassistans erbjudande”
FoodMonitor har i flera artiklar berättat om hur konsumenter anmält företaget Svensk Djurassistans AB i Segeltorp, med bland annat sajterna hundassistansen.se och trygghundassistans.se, till Konsumentverket för att bolaget skickat ut erbjudanden som ser ut precis som en faktura. I dagarna landade ännu en anmälan mot bolaget hos myndigheten.
”I brevet fanns enbart, vid en första anblick, en faktura. Inget ytterligare informationsblad eller liknande som visade att det är reklam och/eller erbjudande. Genom att använda ord som trygg hund, och vi finns här för dig som vanligt, får man uppfattningen att reklamen/företaget är kopplat till vårt ordinarie försäkringsbolag, samarbetar med vårt försäkringsbolag, alternativ att vi redan är kund hos företaget. Detsamma utifrån att de hämtat uppgifter om vår hunds födelsedatum. Vidare är beskrivningen om tjänsten de säljer mycket otydlig och deras skrivningar är upp till tolkning om innebörden”, skriver konsumenten i anmälan.
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga på Svensk Djurassistans AB.
/FoodMonitor
Läs FoodMonitors granskning av Svensk Djurassistans AB här:
LÄS OCKSÅ: Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
LÄS OCKSÅ: Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
LÄS OCKSÅ: Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
LÄS OCKSÅ: Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
LÄS OCKSÅ: Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
LÄS OCKSÅ: Qred AB överväger åtgärder mot tillsynsenheten.se
LÄS OCKSÅ: Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?