Livsmedelsverket dubbelbemannar på slakteri där ägaren påstås vara ”gränsande till hotfull”
Förhållandet mellan Livsmedelsverket och ägaren till ett slakteri i Mellansverige har den senaste tiden försämrats så till den grad att myndigheten av arbetsmiljöskäl sett sig nödda att dubbelbemanna vid besiktningar av djur. Slakteriägaren ställer sig frågande och har överklagat den ökade kostnaden till förvaltningsrätten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20

          

g93

 

 

sl25