livsmedelsverket byggnad
Livsmedelsverket kan komma att behöva ytterligare 100 miljoner kronor i räntekontokredit
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20