Guldsson.se drivs av männen bakom skandalbolagen Svensk Djurassistans AB och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har skandalbolagen Svensk Djurassistans AB och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB skickat ut ”erbjudanden” som ser precis ut som fakturor till konsumenter. Många har vänt sig till Konsumentverket med anmälningar. FoodMonitor granskar för närvarande det och andra bolag i den ”koncernen” och individerna bakom. En verksamhet som nu de försöker tjäna pengar med är sajten Guldsson.se. Det verkar som man låtsas vara guldhandlare.
Det är oroande. Det kan finnas de konsumenter som tror att det är en legitim verksamhet.
Men "verksamhetschefen" i Guldsson.se är med och driver Svensk Djurassistans AB.
Svensk Djurassistans AB har 18 anmälningar mot sig hos Konsumentverket. FoodMonitor har tidigare avslöjat det bolaget.
LÄS OCKSÅ: Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
LÄS OCKSÅ: Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
Tidningen Expressen avslöjade förra året hur Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB skickat ut ett ”erbjudande” som såg ut som en faktura till Stockholmare.
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB har 78 anmälningar mot sig hos Konsumentverket.
FoodMonitor har tidigare kunnat koppla befattningshavarna i den ”koncern” som Svensk Djurassistans AB och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB ingår i till hatsajterna kritikverket.org, tillsynsenheten.se, och konsumentenheten.se, som med hat angriper journalister och handläggare på myndigheter.
p5HÅKAN FRISELL
Läs mer om FoodMonitors granskning av Svensk Djurassistans AB och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB och männen bakom här:
Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
Ny anmälan mot Svensk Djurassistans AB och ”Trygg Hundassistans erbjudande”
Försäkringsbolag nekar till samröre med hatsajten tillsynsenheten.se
Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?
Qred AB överväger åtgärder mot tillsynsenheten.se

t20