Skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB fortsätter att plåga Stockholmare
Som FoodMonitor berättat om i flera artiklar tidigare så har bolagen Svensk Djurassistans AB i Segeltorp och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB i Segeltorp skickat ut erbjudanden till konsumenter som ser precis ut som fakturor. Bolagen har sedan använt hatsajter för att utöva repressalier mot journalister och myndighetspersoner som granskat dem. Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB omsatte miljonbelopp på detta förra året. Även i år har förtvivlade Stockholmare anmält bolaget till Konsumentverket.
”Har fått ett ”erbjudande” som ser exakt ut som en faktura med förfallodatum och allt. Jag har EJ önskat detta. Jag har dessutom anmält dem till Konsumentverket 2019 för samma sak och jag har även pratat med dem på telefon 2019 och sagt att de aldrig mer ska kontakta mig. Ändå skickar de ”erbjudande” i år igen”, skriver en konsument i år i en anmälan.
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB tycks ha svaga grupper i samhället som måltavlor.
”Företaget skickar ut ett ”erbjudande” till personer som har begravda anhöriga med tillhörande gravsten där erbjudandet är förvillande likt en faktura om man inte läser alla detaljer. Om det inte varit så att min 93-åriga mor redan sagt upp denna gravplats hade hon troligvis betalat denna faktura utan att reflektera”, skriver en annan konsument i en anmälan till Konsumentverket.
Här är ett par till anmälningar mot Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB som i år nått Konsumentverket:
”Har för andra året i rad fått hem ett brev där erbjudande om tvätt av gravsten erbjuds till gravrättsinnehavare. Erbjudandet kommer med en stor faktura tillsammans med sista betalningsdag, fastän ingen förfrågan eller avtal om tjänsten gjorts innan. Så som posten ser ut, verkar det som att det är något som MÅSTE betalas snarare än är ett erbjudande. Företaget utnyttjar det mycket prekära i att ha begravd nära anhörig på avstånd och utnyttjar oro för att dennes grav inte ska skötas om ordentligt.”
”Vid en snabb titt trodde jag att det gällde gravskötsel från Skogskyrkogården (i Stockholm /red) men sen såg jag att det var ett annat företag och att erbjudandet avsåg tvätt av gravsten. Vi har inte ens någon gravsten. Fräckt försök att lura av folk 620 kronor.”
Men allt har inte gått som smort för Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB. Den 11 december gav Kyrkogårdsnämnden i Stockholm bolaget nobben när de åter försökte få tag på adresser till intet ont anande Stockholmare som är gravrättsinnehavare. En befattningshavare i bolaget överklagade men kammarrätten avslog det.
”Maximilian Folkesson Müller står fast vid sin begäran och för bland annat fram följande. Kyrkogårdsnämnden förhalar utlämnandeprocessen för att försvåra för det bolag som han företräder att göra reklamutskick till gravrättsinnehavare. Han har begärt att få ta del av handlingarna på sådant sätt att de blir lättlästa. Kyrkogårdsnämnden kan med enkla metoder ta fram de uppgifter som begäran avser. Som jämförelse har Jordbruksverket inte haft problem att lämna ut uppgifter ur hundregistret på samma sätt som han nu önskar att kyrkogårdsnämnden ska göra”, skriver Kammarrätten i Stockholm i sin dom där man nämner en av befattningshavarna i Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB.
FoodMonitor har tidigare kunnat avslöja att bolaget Svensk Djurassistans AB, som ingår i samma ”koncern” som Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, i år gjort liknande utskick till konsumenter som äger hundar. Många konsumenter anmälde detta till Konsumentverket.
I det fallet hade Svensk Djurassistans AB lyckats få Jordbruksverket att lämna ut personuppgifter, inklusive personnummer, och hundars födelsedatum till ett stort antal hundägare.
(Det tycks alltså vara bolagens affärsidé att begära listor från myndigheter och sedan skicka ut ”erbjudanden” till konsumenter som ser ut precis som fakturor /red)
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB med två anställda omsatte enligt Bolagsverket förra året inte mindre än 2.6 miljoner kronor och gjorde ett resultat på 260 000 kronor. Då Svensk Djurassistans AB registrerades förra året finns det ännu inga siffror för det bolaget hos Bolagsverket.
FoodMonitor har inte lyckats att nå de ansvariga för de aktuella bolagen.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Enligt Bolagsverket heter den aktuella befattningshavaren i Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB Maximilian Karl K Folkesson Müller. I överklagan kallar han sig för Maximilian Karl Kristian Folkesson. I domen i kammarrätten benämns han som Maximilian Folkesson Müller.
(Det är inte omöjligt att han på detta sätt försöker förvilla de som granskar honom och bolagen där han är befattningshavare /red)
De här bolagen ingår i ”koncernen:
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
Svensk Djurassistans AB
Hyresgästkassan AB
Svenska Utrikesgruppen AB
Digital Assistans i Sverige AB
LÄS OCKSÅ: Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
LÄS OCKSÅ: Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
LÄS OCKSÅ: Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
LÄS OCKSÅ: Ny anmälan mot Svensk Djurassistans AB och ”Trygg Hundassistans erbjudande”
LÄS OCKSÅ: Försäkringsbolag nekar till samröre med hatsajten tillsynsenheten.se
LÄS OCKSÅ: Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
LÄS OCKSÅ: Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
LÄS OCKSÅ: Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?
LÄS OCKSÅ: Qred AB överväger åtgärder mot tillsynsenheten.se