Skattesmällen mot Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller är hysteriskt rolig
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så har skandalbolagen Svensk Djurassistans AB och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB skickat ut ”erbjudanden” som ser ut precis som fakturor till bland annat äldre och andra svaga grupper i samhället. Nyligen åkte Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB på en skattesmäll. Det är hysteriskt roligt.
LÄS OCKSÅ: Därför riktar Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller i skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB hat mot Skatteverket och förvaltningsrätten
Det är alltså det här det handlar om:
”Företaget skickar ut ett ”erbjudande” till personer som har begravda anhöriga med tillhörande gravsten där erbjudandet är förvillande likt en faktura om man inte läser alla detaljer. Om det inte varit så att min 93-åriga mor redan sagt upp denna gravplats hade hon troligvis betalat denna faktura utan att reflektera”, skriver en konsument om Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB i en av många anmälningar till Konsumentverket.
Speciellt tillfredställande är det att läsa det hat som ensamägaren Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller skickat till Skatteverket om att myndigheten ”stulit” pengar.
Han tycker nämligen bland annat att Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB ska vara momsbefriat. Det gick inte Skatteverket på.
Ett uttryck som passar i detta sammanhang att beskriva det som hänt bolaget, och som Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller gärna använder när han skickat hatmejl eller skriver på sina hatsajter, är: ”hahahahahaha”.
Jag hoppas att skattesmällen skänker de äldre och andra som känner sig lurade av Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB och Svensk Djurassistans AB och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller åtminstone lite glädje.
Men Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller är inte ensam. Det finns ett "klientel" som hjälper honom. Vi läser nu domar och förundersökningar där dessa personer förekommer. Läsningen är skrämmande.
Sedan verkar det finnas ett antal nyttiga idioter som agerar i periferin av bolagen. De förtjänar också uppmärksamhet.
Mer oroande är den film som vi i dagarna tagit del av som visar en person på Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB som håller på med en grav. Att bolaget tillåts springa omkring bland gravar i Stockholm är skrämmande. Vi har även fått in andra problematiska uppgifter om dem.
Vi får nog anledning att snart återkomma till ämnet.
p5HÅKAN FRISELL
Fakta:
Det var i samband med att FoodMonitor tidigare skrev om skandalbolaget Svensk Djurassistans AB som oegentligheter även i Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB kunde börja rullas upp.
Det första som hände var att vi fick hotfulla mejl och hat från hatsajter som bolagen kontrollerar.
Vi såg då hur många andra journalister, företag, och handläggare på myndigheter, utsatts för samma sak.
Följ vår granskning här:
LÄS OCKSÅ: Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
LÄS OCKSÅ: Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
LÄS OCKSÅ: Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
LÄS OCKSÅ: Ny anmälan mot Svensk Djurassistans AB och ”Trygg Hundassistans erbjudande”
LÄS OCKSÅ: Försäkringsbolag nekar till samröre med hatsajten tillsynsenheten.se
LÄS OCKSÅ: Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
LÄS OCKSÅ: Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
LÄS OCKSÅ: Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?
LÄS OCKSÅ: Qred AB överväger åtgärder mot tillsynsenheten.se