Travelconsent.org – ägare till hatsajter och skandalkoncern riktar nu in sig mot barn
KOMMENTAREN Företagen Svensk Djurassistans AB i Segeltorp och Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB i Segeltorp har det senaste året skickat ut hundratusentals brev med ”erbjudanden” som ser ut som fakturor till svenska konsumenter. Många säger sig ha blivit lurade och gjort anmälningar till Konsumentverket. När bolagen granskats har de med egna hatsajter angripit journalister och handläggare på myndigheter. Personerna bakom driver även sajten utrikesgruppen.se som säljer tveksamma tjänster. Nyligen startade man sajten travelconsent.org som riktar in sig mot barn och försöker sälja föräldramedgivanden och målsmansintyg. Det är skrämmande.
Som FoodMonitor berättat om tidigare så finns det domar mot flera av männen bakom skandalkoncernen som de kallar ”MilDigitalGroup”. Dessa domar har enligt polisen inkluderat fängelsestraff.
Att dessa individer nu vill tjäna pengar på att hantera uppgifter om barn är djupt oroväckande.
Problematiskt är även att de lärt sig att använda annonser på Google för att marknadsföra sina ”tjänster”. Det kan finnas konsumenter som tror att det är en seriös verksamhet. Det är mindre bra att Google låter sig användas på detta sätt. Det utsätter konsumenter för oacceptabla risker.
Det borde finnas tillräckligt med uppgifter om männen bakom sajterna för att polisen ska vara intresserad. Vi har läst polisanmälningarna.
Travelconsent.org, som syns när konsumenter bland annat söker efter travelconsent på Google, drivs enligt uppgift av företaget Svenska Utrikesgruppen AB i Segeltorp. Det och ett par andra bolag i skandalkoncernen MilDigitalGroup är registrerade på en liten villa i Segeltorp. Ägare är, enligt de senaste uppgifter vi har, Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller som enligt uppgift är bosatt på den adressen och innehar samtliga 5 000 aktier. Han är tillsammans med Mathias Champa Burman befattningshavare.
Svenska Utrikesgruppen AB omsätter, enligt de senaste uppgifter vi har, 25 000 kronor och gör en förlust på 35 000 kronor.
Konsumenter borde med andra ord nog undvika att utsätta sina barn för Travelconsent.org.
/FoodMonitor
Vilka är Mildigitalgroup? Läs mer här:
Domar mot personer i MilDigitalGroup oroar konsumenter
Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
Skattesmällen mot Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller är hysteriskt rolig
Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
Ny anmälan mot Svensk Djurassistans AB och ”Trygg Hundassistans erbjudande”
Försäkringsbolag nekar till samröre med hatsajten tillsynsenheten.se
Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?
Qred AB överväger åtgärder mot tillsynsenheten.se
Det här är bolagen i låtsaskoncernen MilDigitalGroup:
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB.
Ägare och ordförande: Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller som äger samtliga 5 000 aktier.
Säte: Segeltorp.
Omsättning: 2.6 miljoner kronor (2019).
Resultat: 260 000 kronor.
Antal anställda: 2.
Tillgångar: 1.2 miljoner kronor.
Befattningshavare: Mathias Champa Burman och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller.
Antal anmälningar till Konsumentverket: 78 stycken.
Svensk Djurassistans AB.
Ägare: Aleksandar Milacic som äger samtliga 5 000 aktier.
Säte: Segeltorp.
Registrerades förra året hos Bolagsverket.
Befattningshavare: Aleksandar Milacic och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller.
Antal anmälningar till Konsumentverket: 18 stycken.
Hyresgästkassan AB.
Ägare: Sunny Kapindra Lal Barua som äger samtliga 5 000 aktier.
Säte: Johanneshov.
Omsättning: 0 kronor (2018).
Resultat: 0.
Antal anställda: 0.
Tillgångar: 50 000 kronor.
Befattningshavare: Sunny Kapindra Lal Barua och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller.
Svenska Utrikesgruppen AB.
Ägare: Maximilian Folkesson Müller som äger samtliga 5 000 aktier.
Säte: Segeltorp.
Omsättning: 25 000 kronor (2019).
Resultat: minus 35 000 kronor
Antal anställda: ingen uppgift.
Tillgångar: 71 000 kronor.
Befattningshavare: Mathias Champa Burman och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller.
Digital Assistans i Sverige AB.
Ägare: Andreas Eric Helge äger 2 500 aktier och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller äger 2 500 aktier.
Säte: Segeltorp.
Registrerades förra året hos Bolagsverket.
Befattningshavare: Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller och Andreas Eric Helge.