Arbetare på Dafgårds skadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20