aIMG_2115
Konsumentverket kritiserar Arla för påståendet ”netto noll klimat-avtryck”
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har många konsumenter, enligt uppgift nu 140 stycken, anmält mjölkbolaget Arlas klimatpåståenden till Konsumentverket. Myndigheten riktar nu kritik mot mjölkbolaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: HÅKAN FRISELL.