c21
För hög halt carbofuran i korianderblad från Thailand upptäckt på flygfraktterminalen i Malmö
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20