SVA riktar kritik mot Livsmedelsverkets agerande på viltslakterier
På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har man märkt försämringar de senaste åren när det gäller hur officiella veterinärer, OV, på Livsmedelsverket agerar på viltslakterier. Det finns nu betydande friktion mellan myndigheten och branschen. Torsten Mörner som är Statsveterinär på SVA ser bristande kompetens hos OV som en av de viktigaste orsakerna till problemen.
– Livsmedelsverket ska enligt sin instruktion från regeringen ”underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn”. Som det är nu får man ofta ett intryck att man inte lever upp till det, utan mer rider på bestämmelser och ofta är väldigt fyrkantig när det gäller Vilthanteringsanläggningar. Man främjar på detta sätt inte svensk livsmedelsproduktion utan bidrar till att det blir svårare att det vilt som fälls i våra skogar kommer ut till konsumenten, säger han.
Torsten Mörner ser att OV:s kunskap på området inte är vad den tidigare var.
– Jag tycker det är rimligt att den veterinär som ska besiktiga vilt har kunskap om vilt, jakt och andra förhållanden kring vilt i Sverige. Erfarenheten visar att många besiktningsveterinärer idag har alldeles för dålig kunskap om området ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL